مرکز رسیدگی به امور مساجد

استان چهار محال وبختیاری

۸ مطلب با موضوع «مساجد استان» ثبت شده است

مساجد شهرستان کیار

ردیف

مسجد

بخش

شهر /روستا

1

ابوالفضل(ع)

مرکزی

شلمزار

2

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

شلمزار

3

امام حسین (ع)

مرکزی

شلمزار

4

امام صادق (ع)

مرکزی

دستنا

5

جامع

مرکزی

دستنا

6

ابوالفضل(ع)

مرکزی

دستنا

7

فاطمه الزهرا(س)

مرکزی

سر تشنیز

8

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

سر تشنیز

9

ابوالفضل(ع)

مرکزی

سر تشنیز

10

ابوالفضل(ع)

مرکزی

خراجی

11

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

خراجی

12

چهارده معصوم

مرکزی

خراجی

13

ابوالفضل(ع)

مرکزی

دزک

14

امام حسین (ع)

مرکزی

دزک

15

امام حسن (ع)

مرکزی

دزک

16

سادات

مرکزی

دزک

17

مصلی

مرکزی

گهرو

18

امام حسین (ع)

مرکزی

گهرو

19

محمد رسوال اله

مرکزی

گهرو

20

جامع

مرکزی

گهرو

21

علی ابن ابیطالب

مرکزی

گهرو

22

ابوالفضل(ع) 1

مرکزی

گهرو

23

قمر بنی هاشم(ابوالفضل2)

مرکزی

گهرو

24

امام حسین(ع)

مرکزی

قلعه تک

25

ابوالفضل(ع)

مرکزی

قلعه تک

26

جامع

مرکزی

قلعه تک

27

مسجد جامع

مرکزی

سلم

28

چهارده معصوم

مرکزی

سلم

29

ابوالفضل(ع)

مرکزی

موسی آباد

30

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

موسی آباد

31

ابوالفضل (ع)

مرکزی

جعفر آباد

32

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

جعفر آباد

33

امام حسین (ع)

مرکزی

تشنیز

34

فاطمه الزهرا(س)

مرکزی

تشنیز

35

ابوالفضل(ع)

مرکزی

تشنیز

36

جامع (ابوالفضل)

مرکزی

امیر آباد

37

امام رضا(ع)

مرکزی

امیر آباد

38

الزهرا(س)

مرکزی

حاجی آباد

39

امام حسین (ع)

مرکزی

قلعه ممکا

40

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

قلعه ممکا

41

امام خمینی (ره)

مرکزی

زوردگان

42

امام جعفر صادق (ع)

مرکزی

قلعه سلیم

43

جامع

مرکزی

گشنیز جان

44

محمد رسول ا...

مرکزی

جهمان

45

جامع

ناغان

ناغان

46

ابوالفضل العباس(ع)

ناغان

ناغان

47

امیر المومنین(ع)

ناغان

ناغان

48

صاحب الزمان(عج)

ناغان

دم آب

49

امام حسین (ع)

ناغان

جوزستان

50

حضرت مهدی(عج)

ناغان

دره عشق

51

ابوالفضل العباس(ع)

ناغان

باجگیران

52

صاحب الزمان(عج)

ناغان

باجگیران

53

حضرت ابوالفضل(ع)

ناغان

چهراز

54

امام حسین (ع)

ناغان

آبشاران سفلی

55

امام حسین (ع)

ناغان

حیدر اباد

56

محمد رسول ا...(ص)

ناغان

حیدر اباد

57

ابوالفضل(ع)

ناغان

برنجگان

58

امام خمینی(ره)

ناغان

دوپلان

59

ابوالفضل العباس(ع)

ناغان

دره یاس

60

ابوالفضل العباس(ع)

ناغان

رحیم اباد

61

امام رضا(ع)

ناغان

سررک

62

امام حسین (ع)

ناغان

معدن

63

صاحب الزمان (عج)

ناغان

معدن

64

صاحب الزمان (عج)

ناغان

بر مرده

65

شهید هاشمی

ناغان

جغدان

66

صاحب الزمان(عج)

ناغان

دهنو

67

امام حسین(ع)

ناغان

ده کهنه

68

امام حسن عسکری (ع)

ناغان

کل کله

69

امام حسین(ع)

ناغان

دره بید

70

 

ناغان

گوشه

71

امام حسین(ع)

ناغان

چار طاق

72

امام حسن (ع)

ناغان

دورک اناری

73

امام حسین(ع)

ناغان

دورک اناری

74

ابوالفضل(ع)

ناغان

گل سفید

75

صالحان

ناغان

فیروز آباد

76

ابوالفضل(ع)

ناغان

آبشاران علیا

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۴ ، ۱۵:۲۰
مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهار محال وبختیاری


مساجد شهرستان کوهرنگ

ردیف

مسجد

بخش

شهر /روستا

1

جامع

مرکزی

چلگرد

2

محمد رسول الله(ص)

مرکزی

چلگرد

3

حضرت ابو الفضل(ع)

مرکزی

نادر آباد

4

امام رضا (ع)

مرکزی

دهنوی علیا

5

موسی بن جعفر(ع)

مرکزی

دهنو علیا

6

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

حیدر آباد کنارمیهه

7

صاحب الزمان (عج)

مرکزی

نعل اشکنان سفلی

8

پیامبر اعظم (ص)

مرکزی

نعل اشکنان علیا

9

حضرت ابو الفضل(ع)

مرکزی

قنبر سینی

10

جامع

مرکزی

نصیر آباد

11

امام حسین (ع)

مرکزی

میان رودان

12

حضرت ابو الفضل(ع)

مرکزی

 علی آباددشت زرین

13

امام علی(ع)

مرکزی

علی آباد دشت زرین

14

محمد رسول ا...(ع)

مرکزی

فریدون اباد

15

مسجد شهید سلجوقی

مرکزی

قلعه علی حسین

16

حضرت ابو الفضل(ع)

مرکزی

حیدر آباد کنار جاده

17

امام حسن مجتبی (ع)

مرکزی

کوی شهید بهشتی

18

امام حسین (ع)

مرکزی

شهرک امام حسین(ع)

19

حضرت ابو الفضل(ع)

مرکزی

سیلگاه

20

سید الشهداء(ع)

مرکزی

خونکار آباد

21

حضرت مهدی (عج)

مرکزی

سردار آباد

22

صاحب الزمان (عج)

مرکزی

شیخ علیخان

23

امام حسین (ع)

مرکزی

قباد آباد

24

صاحب الزمان (عج)

مرکزی

قلعه تک

25

امام حسین (ع)

مرکزی

ملک آباد

26

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

موسی آباد

27

امام حسین (ع)

مرکزی

چلگرد شهرک عشایری

28

النبی(ص)

مرکزی

میهه

29

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

غلام آباد (هارس)

30

امام زمان (عج)

مرکزی

فانی آباد

31

حضرت ابوالفضل(ع)

مرکزی

گردو سفلی

32

شهید اسکندری

مرکزی

گردو علیا

33

امیرالمومنین(ع)

مرکزی

مرد خانه

34

امام رضا(ع)

مرکزی

حمزه اباد

35

امام رضا(ع)

مرکزی

چین

36

حضرت ابوالفضل(ع)

مرکزی

خویه

37

حضرت ابوالفضل(ع)

مرکزی

امیر اباد

38

جامع(امیر المومنین(ع)

مرکزی

دیمه

39

حضرت ابراهیم(ع)

مرکزی

بخش آباد علیا

40

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

اسمی اباد

41

حضرت ابوالفضل(ع)

مرکزی

دره بید میهه

42

امام حسین (ع)

صمصامی

صمصامی

43

حضرت ابوالفضل(ع)

صمصامی

فخر آباد

44

امام علی(ع)

صمصامی

بهمن آباد

45

صاحب الزمان(عج)

صمصامی

سیاوش آبادچندار

46

امام حسین (ع)

صمصامی

سیاوش آباد گردو

47

امام علی(ع)

صمصامی

دزک سفلی

48

سید علاء الدین حسین

صمصامی

دزک علیا

49

امام رضا(ع)

صمصامی

دره بید

50

صاحب الزمان(عج)

صمصامی

حاجی آباد

51

شهید باقری

صمصامی

مالک آباد

52

الزهرا(س)

صمصامی

باغ الکی

53

امام علی(ع)

صمصامی

سیف آباد

54

امام علی(ع)

صمصامی

علی نقی آباد

55

 

بازفت

چم قلعه

56

سیدالشهدا(ع)(حوزه علمیه)

بازفت

چم قلعه

57

 

بازفت

شهرک تلورد

58

 

بازفت

چمن گلی

59

 

بازفت

حسین اباد

60

 

بازفت

دهناش

61

 

بازفت

میاندوهان علیا

62

 

بازفت

میاندوهان سفلی

63

 

بازفت

لبد سفلی

64

 

بازفت

چبد

65

امام حسین (ع)

بازفت

مورز

66

 

بازفت

ارته

67

 

بازفت

شهرک کوشا

68

صاحب الزمان(عج)

بازفت

گزستان

69

 

بازفت

دورک علیا(مازه رشته)

70

14معصوم

بازفت

دمتنگ تبرک علیا

71

امیرالمومنین(ع)

بازفت

تبرک علیا

72

 

بازفت

تبرک سفلی

73

 

بازفت

مازه سوخته

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۴ ، ۱۵:۰۸
مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهار محال وبختیاری

مساجد شهرستان سامان

ردیف

مسجد

بخش

شهر /روستا

1

جامع

مرکزی

سامان

2

امام حسین(ع)

مرکزی

سامان

3

حضرت ابوالفضل(ع)

مرکزی

سامان

4

مسجد النبی(ص) وحسینیه ارشاد

مرکزی

سامان

5

بقیه اله

مرکزی

شوراب صغیر

6

امیر المومنین(ع)

مرکزی

شوراب صغیر

7

امام حسین(ع)

مرکزی

شوراب صغیر

8

امام جعفر صادق(ع)

مرکزی

شوراب صغیر

9

حضرت ابوالفضل(ع)

مرکزی

شوراب صغیر

10

جامع

مرکزی

کاهکش

11

مسجد وحسینیه جوانان بنی هاشم

مرکزی

چم خلیفه

12

حجت ابن الحسن

مرکزی

چم خلیفه

13

جامع

مرکزی

چم خرم

14

حضرت ابوالفضل(ع)

مرکزی

ایلبگی

15

جامع

مرکزی

چمزین

16

جامع

مرکزی

چلوان

17

امام حسین(ع)

مرکزی

محمد آباد

18

جامع

مرکزی

شوراب کبیر

19

جامع

مرکزی

چم عالی

20

جامع

مرکزی

چم چنگ

21

امام زمان(عج)

مرکزی

چم نار

22

جاامع

مرکزی

چم جنگل

23

امام خمینی(ره)

مرکزی

پل زمانخان

24

جامع

زاینده رود

هوره

25

مسجد محله

زاینده رود

هوره

26

جامع

زاینده رود

صادق آباد

27

جامع

زاینده رود

گرمدره

28

صاحب الزمان(عج)

زاینده رود

گرمدره

29

امام جعفر صادق(ع)

زاینده رود

قراقوش

30

صاحب الزمان(عج)

زاینده رود

قوچان

31

جامع

زاینده رود

چم کاکا

32

جامع

زاینده رود

سوادجان

33

جوادالائمه

زاینده رود

دشتی

34

جامع

زاینده رود

دشتی

35

جامع

زاینده رود

یاسه چاه

36

جامع

زاینده رود

مارکده

37

امام حسین(ع)

زاینده رود

مارکده

38

امام حسن (ع)

زاینده رود

مارکده

39

حضرت ابوالفضل(ع)

زاینده رود

مارکده

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۴ ، ۱۴:۵۸
مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهار محال وبختیاری


مساجد شهرستان بن

ردیف

نام مسجد

بخش

شهر/روستا

1

مسجد جامع

مرکزی

شهربن

2

مسجد امام حسین (ع)

مرکزی

شهربن

3

مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

مرکزی

شهربن

4

مسجدحضرت صاحب الزمان (عج)

مرکزی

شهربن

5

مسجد حضرت علی اصغر(ع)

مرکزی

شهربن

6

مسجد کربلایی محمد

مرکزی

شهربن

7

مسجدحضرت زهرا(س)

مرکزی

شهربن

8

مسجد حضرت امام حسن(ع)

مرکزی

شهربن

9

مسجد النبی(ص)

مرکزی

شهر بن

10

مسجد حضرت امام رضا(ع)

مرکزی

شهربن

11

مسجد وحسینیه موسی بن جعفر(ع)

مرکزی

شهر بن

12

مسجد جامع

مرکزی

شهروردنجان

13

مسجد چهارده معصوم(ع)

مرکزی

شهروردنجان

14

مسجد المهدی(عج)

مرکزی

شهروردنجان

15

مسجد امام رضا(ع)

مرکزی

شهروردنجان

16

مسجد امام حسن(ع)

مرکزی

شهروردنجان

17

مسجد جامع

مرکزی

روستای شیخ شبان

18

مسجد موسی بن جعفر(ع)

مرکزی

روستای شیخ شبان

19

مسجد صاحب الزمان(ع)

مرکزی

روستای شیخ شبان

20

مسجد جامع

مرکزی

روستای لارک

21

مسجد جامع

مرکزی

روستای بارده

22

مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

مرکزی

روستای بارده

23

چهارده معصوم بارده

مرکزی

روستای بارده

24

مسجد جامع

مرکزی

روستای تومانک

25

مسجد صاحب ازمان(عج)

شیدا

روستای یانچشمه

26

مسجد النبی(ص)

شیدا

روستای یانچشمه

27

مسجد جامع

شیدا

روستای حیدری

28

مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

شیدا

روستای حیدری

29

مسجد امام حسن عسگری(ع)

شیدا

روستای حیدری

30

مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

شیدا

روستای پهنا

31

مسجد جامع

شیدا

روستای آزادگان

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۴ ، ۱۴:۵۴
مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهار محال وبختیاری

 

مساجد شهرستان  فارسان

ردیف

مسجد

بخش

شهر /روستا

1

امام حسین (ع)

مرکزی

فارسان

2

النبی (ص)

مرکزی

فارسان

3

امیر المومنین(ع)

مرکزی

فارسان

4

امام خمینی (ره)

مرکزی

فارسان

5

صاحب الزمان (عج)

مرکزی

فارسان

6

جامع

مرکزی

فارسان

7

ثامن الائمه

مرکزی

فارسان

8

النبی (ص)

مرکزی

ده چشمه

9

ابوالفضل (ع)

مرکزی

ده چشمه

10

فاطمه الزهرا(س)

مرکزی

ده چشمه

11

امیر المومنین(ع)

مرکزی

ده چشمه

12

امام علی (ع)

مرکزی

ده چشمه

13

چهارده معصوم

مرکزی

گوجان

14

فاطمه زهرا (س)

مرکزی

گوجان

15

قمر بنی هاشم (ع)

مرکزی

گوجان

16

امیر المومنین

مرکزی

گوجان

17

جامع

مرکزی

گوجان

18

صاحب الزمان (عج)

مرکزی

گوجان

19

جامع

مرکزی

کران

20

ابوالفضل

مرکزی

کران

21

صاحب الزمان (عج)

مرکزی

کران

22

جامع

مرکزی

پردنجان

23

ابوالفضل(ع)

مرکزی

پردنجان

24

امام حسین (ع)

مرکزی

پردنجان

25

صاحب الزمان (عج)

مرکزی

پردنجان

26

امیر المومنین

مرکزی

پردنجان

27

امام علی (ع)

مرکزی

جونقان

28

امام حسین (ع)

مرکزی

جونقان

29

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

جونقان

30

مرتضی علی(ع)

مرکزی

جونقان

31

دوازده امام

مرکزی

جونقان

32

مسجد النبی(ص)

مرکزی

جونقان

33

ولیعصر (عج)

مرکزی

جونقان

34

زینب کبری(س)

مرکزی

جونقان

35

صاحب الزمان (عج)

مرکزی

چلیپه

36

امام حسین (ع)

مرکزی

چلیپه

37

ابوالفضل(ع)

مرکزی

چلیپه

38

جامع

مرکزی

چلیپه

39

امام رضا(ع)

مرکزی

عیسی آباد

40

جامع

مرکزی

عیسی آباد

41

صاحب الزمان (عج)

مرکزی

گوشه

42

امام حسن (ع)

مرکزی

بیدکل

43

ابوالفضل(ع)

مرکزی

راستاب

44

جامع

مرکزی

چوبین

45

پیامبراعظم(ص)

مرکزی

چوبین

46

امام حسین(ع)

مرکزی

چغاهست

47

محمد رسول ا...

بابا حیدر

نصیر آباد هیرگان

48

ابوالفضل(ع)

بابا حیدر

شریف آباد

49

امام علی (ع)

بابا حیدر

بابا حیدر

50

بهشت

بابا حیدر

بابا حیدر

51

احمدی

بابا حیدر

بابا حیدر

52

جامع

بابا حیدر

بابا حیدر

53

امام حسن (ع)

بابا حیدر

بابا حیدر

54

موسی بن جعفر (ع)

بابا حیدر

بابا حیدر

55

صاحب الزمان (عج)

بابا حیدر

باباحیدر

56

جامع

بابا حیدر

فیل آباد

57

امام علی (ع)

بابا حیدر

فیل آباد

58

صاحب الزمان(عج)

بابا حیدر

فیل آباد

59

ابو الفضل (ع)

بابا حیدر

کوانک

60

امام حسین (ع)

بابا حیدر

امید آباد هیرگان

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۴ ، ۱۴:۵۰
مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهار محال وبختیاری

مساجد شهرستان اردل

ردیف

مسجد

بخش

شهر /روستا

1

حضرت ابوالفضل(ع)

مرکزی

اردل

2

مسجدجامع

مرکزی

اردل

3

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

اردل

4

امام حسین(ع)

مرکزی

اردل

5

حضرت ابوالفضل(ع)

مرکزی

بهشت آباد

6

حضرت ابوالفضل(ع)

مرکزی

قلعه درویش

7

حضرت ابوالفضل(ع)

مرکزی

کریم آباد

8

امام علی (ع)

مرکزی

آبسرده

9

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

قلعه رشید

10

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

رستم آباد

11

شهدا

مرکزی

رستم اباد

12

جامع

مرکزی

سرچاه

13

حضرت ابوالفضل(ع)

مرکزی

شیخ محمود

14

امام حسین (ع)

مرکزی

دوازده امام

15

حضرت ابوالفضل(ع)

مرکزی

کاج

16

امام حسین(ع)

مرکزی

کاج

17

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

کاج

18

جامع

مرکزی

آلیکوه

19

رسول اعظم(ص)

مرکزی

آلیکوه

20

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

ممسنی

21

امام حسین(ع)

مرکزی

عزیز آباد سفلی

22

امام حسین(ع)

مرکزی

دشتک

23

جامع

مرکزی

دشتک

24

شهید غلامرضا کیانی

مرکزی

ارجل

25

شهید احمد رضا پور کیان

مرکزی

ارجل

26

فاطمه الزهرا(س)

مرکزی

ارجل

27

محمدرسول الله (ص)

مرکزی

کری

28

حضرت ابوالفضل(ع)

مرکزی

گرده پینه

29

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

ده کهنه روگر

30

جامع

مرکزی

ده کهنه روگر

31

امام علی (ع)

مرکزی

کاونددرویشان

32

امام حسین (ع)

مرکزی

سرمور

33

امام حسین (ع)

مرکزی

قراب

34

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

چلو

35

مسجدامام حسین (ع)

مرکزی

زرمیتان

36

امام هادی (ع)

مرکزی

زرمیتان

37

امام حسین (ع)

مرکزی

سرپیرحلیمه خاتون

38

امام حسین (ع)

مرکزی

شکرآباد

39

امام حسین (ع)

مرکزی

بالد

40

امام خمینی(ره)

مرکزی

لیرابی

41

امام حسین(ع)

مرکزی

ریگک

42

امام رضا (ع)

میانکوه

آب تلخک

43

صاحب الزمان (ع)

میانکوه

شهر سرخون

44

سیدالشهداء

میانکوه

سرخون سفلی

45

شهدا

میانکوه

سرخون قیصری

46

حضرت ابولفضل(ع)

میانکوه

گندمکارسفلی

47

صاحب الزمان (ع)

میانکوه

گندمکارسفلی

48

امیر المومنین(ع)

میانکوه

گندمکار وسطی(عزیزی ها)

49

 صاحب الزمان

میانکوه

 (ده) خلیلی

50

امام رضا (ع)

میانکوه

گلشور

51

ولیعصر (عج)

میانکوه

روستای وره زد

52

امام حسین (ع)

میانکوه

روستای سره زرد

53

حضرت ابوالفضل العباس (ع)

میانکوه

روستای اسلام اباد

54

(محمد رسول ا...) ابوالفضل

میانکوه

روستای ملک شیر

55

صاحب الزمان (عج)

میانکوه

 تولدان(علیا)

56

صاحب الزمان (عج)

میانکوه

تولدان(سفلی)

57

امام علی (ع)

میانکوه

روستای سرکنه

58

حضرت ابوالفضل (ع)

میانکوه

روستای کنمی

59

امام حسین(ع)

میانکوه

روستای چلدان

60

حضرت ابوالفضل(ع)

میانکوه

روستای سرچشمه

61

امام موسی  کاظم (ع)

میانکوه

شهرک کاظمیه 

62

امام حسن عسگری(ع)

میانکوه

روستای سرمازه

63

سید الشهدا

میانکوه

روستای سربنه

64

بابا حمزه

میانکوه

 کاهیدان

65

صاحب الزمان (عج)

میانکوه

شهرک شیاسی

66

امام حسین (ع)

میانکوه

قائیدان

67

 امام رضا (ع)

میانکوه

رفن

68

فاطمیه

میانکوه

رفن

69

 چهارده معصوم

میانکوه

علی آباد تلخاب

70

 امام حسین (ع)

میانکوه

شهرک محمدی

71

امیر المومنین (ع)

میانکوه

شکراباد

72

امام  حسین(ع)

میانکوه

شلیل علیا

73

حضرت ابوالفضل(ع)

میانکوه

دورک قنبری

74

صاحب الزمان (ع)

میانکوه

گوزلک

75

امام حسین(ع)

میانکوه

تلتاک

76

امام رضا (ع)

میانکوه

عزت آباد

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۴ ، ۱۴:۴۵
مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهار محال وبختیاری

مساجد شهرستان شهرکرد-بخش فرخشهر ولاران

ردیف

نام مسجد

بخش

شهر/روستا

1

ولی عصر

فرخ شهر

سورک

2

جامع

فرخ شهر

سورک

3

صاحب الزمان

فرخ شهر

دستگرد امامزاده

4

ابا عبد اله الحسین

فرخ شهر

دستگرد امامزاده

5

جامع

فرخ شهر

دستگرد امامزاده

6

صاحب الزمان

فرخ شهر

خیرآباد

7

جامع

فرخ شهر

ایرانچه

8

صاحب الزمان(عج)

فرخ شهر

فرخ شهر

9

الزهرا(س)

فرخ شهر

فرخ شهر

10

جامع

فرخ شهر

فرخ شهر

11

امام صادق(ع)

فرخ شهر

فرخ شهر

12

امام حسین(ع)

فرخ شهر

فرخ شهر

13

حوزه علمیه

فرخ شهر

فرخ شهر

14

قمر بنی هاشم(ع)

فرخ شهر

فرخ شهر

15

امام حسن(ع)

فرخ شهر

فرخ شهر

16

حاج زمان

فرخ شهر

فرخ شهر

17

مسجد وحسینیه ثاراله

فرخ شهر

فرخ شهر

18

مسجد وحسینیه سادات

فرخ شهر

فرخ شهر

19

پیامبر اکرم (ص)

فرخ شهر

فرخ شهر

20

صاحب الزمان(عج)

لاران

سورشجان

21

چهارده معصوم

لاران

سورشجان

22

جامع

لاران

سورشجان

23

امام حسین(ع)

لاران

سورشجان

24

صاحب الزمان

لاران

مرغملک

25

پنج تن

لاران

مرغملک

26

امام رضا

لاران

مرغملک

27

امام حسین

لاران

مرغملک

28

جامع

لاران

مرغملک

29

ابوالفضل

لاران

مرغملک

30

حیدر کرار

لاران

مرغملک

31

جامع

لاران

خوی

32

امام سجاد (ع)

لاران

خوی

33

مسجدوحسینیه سیدالشهدا

لاران

خوی

34

صاحب الزمان(عج)

لاران

سودجان

35

حجه ابن الحسن(عج)

لاران

سودجان

36

امام حسین(ع)

لاران

سودجان

37

جامع

لاران

سودجان

38

مسجد وحسینیه شهدا

لاران

سودجان

39

ابوالفضل

لاران

مصطفی آباد

40

علی بن ابیطالب

لاران

مصطفی آباد

41

جامع

لاران

مصطفی آباد

42

مسجد سید

لاران

وانان

43

مسجد نور

لاران

وانان

44

سیدالشهداء

لاران

وانان

45

جامع

لاران

وانان

46

ابوالفضل

لاران

وانان

47

امام سجاد

لاران

اسدآباد

48

جامع

لاران

اسدآباد

49

ابوالفضل

لاران

هارونی

50

امام حسن

لاران

هارونی

51

جامع

لاران

هارونی

52

چهارده معصوم

لاران

هارونی

53

صاحب الزمان

لاران

هارونی

54

مسجد وحسینیه شهدا

لاران

هارونی

55

جامع

لاران

آقبلاغ

56

جامع

لاران

کتک

57

جامع

لاران

فتح آباد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۴ ، ۱۴:۳۸
مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهار محال وبختیاری

مساجد شهرستان شهرکرد-بخش مرکزی-

ردیف

نام مسجد

بخش

شهر/روستا

1

جامع

مرکزی

شهرکرد

2

ابوالفضل

مرکزی

شهرکرد

3

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

شهرکرد

4

مسجد نو

مرکزی

شهرکرد

5

امام رضا(ع)

مرکزی

شهرکرد

6

مسجد الرضا(ع)

مرکزی

شهرکرد

7

فاطمه زهرا(س)

مرکزی

شهرکرد

8

خاتم الانبیا(ص)

مرکزی

شهرکرد

9

چهارده معصوم

مرکزی

شهرکرد

10

امیرالمومنین(ع)

مرکزی

شهرکرد

11

حضرت رسول(ص) صداوسیمای استان

مرکزی

شهرکرد

12

امام سجاد

مرکزی

شهرکرد

13

امام حسین (ع)

مرکزی

شهرکرد

14

بهشت دو معصوم

مرکزی

شهرکرد

15

علی ابن ابی طالب(ع)

مرکزی

شهرکرد

16

امام حسین (ع)

مرکزی

شهرکرد

17

امام حسن مجتبی (ع)

مرکزی

شهرکرد

18

مسجد النبی(ص)

مرکزی