مرکز رسیدگی به امور مساجد

استان چهار محال وبختیاری

۲ مطلب با موضوع «مساجد استان :: شهرستان شهرکرد» ثبت شده است

مساجد شهرستان شهرکرد-بخش فرخشهر ولاران

ردیف

نام مسجد

بخش

شهر/روستا

1

ولی عصر

فرخ شهر

سورک

2

جامع

فرخ شهر

سورک

3

صاحب الزمان

فرخ شهر

دستگرد امامزاده

4

ابا عبد اله الحسین

فرخ شهر

دستگرد امامزاده

5

جامع

فرخ شهر

دستگرد امامزاده

6

صاحب الزمان

فرخ شهر

خیرآباد

7

جامع

فرخ شهر

ایرانچه

8

صاحب الزمان(عج)

فرخ شهر

فرخ شهر

9

الزهرا(س)

فرخ شهر

فرخ شهر

10

جامع

فرخ شهر

فرخ شهر

11

امام صادق(ع)

فرخ شهر

فرخ شهر

12

امام حسین(ع)

فرخ شهر

فرخ شهر

13

حوزه علمیه

فرخ شهر

فرخ شهر

14

قمر بنی هاشم(ع)

فرخ شهر

فرخ شهر

15

امام حسن(ع)

فرخ شهر

فرخ شهر

16

حاج زمان

فرخ شهر

فرخ شهر

17

مسجد وحسینیه ثاراله

فرخ شهر

فرخ شهر

18

مسجد وحسینیه سادات

فرخ شهر

فرخ شهر

19

پیامبر اکرم (ص)

فرخ شهر

فرخ شهر

20

صاحب الزمان(عج)

لاران

سورشجان

21

چهارده معصوم

لاران

سورشجان

22

جامع

لاران

سورشجان

23

امام حسین(ع)

لاران

سورشجان

24

صاحب الزمان

لاران

مرغملک

25

پنج تن

لاران

مرغملک

26

امام رضا

لاران

مرغملک

27

امام حسین

لاران

مرغملک

28

جامع

لاران

مرغملک

29

ابوالفضل

لاران

مرغملک

30

حیدر کرار

لاران

مرغملک

31

جامع

لاران

خوی

32

امام سجاد (ع)

لاران

خوی

33

مسجدوحسینیه سیدالشهدا

لاران

خوی

34

صاحب الزمان(عج)

لاران

سودجان

35

حجه ابن الحسن(عج)

لاران

سودجان

36

امام حسین(ع)

لاران

سودجان

37

جامع

لاران

سودجان

38

مسجد وحسینیه شهدا

لاران

سودجان

39

ابوالفضل

لاران

مصطفی آباد

40

علی بن ابیطالب

لاران

مصطفی آباد

41

جامع

لاران

مصطفی آباد

42

مسجد سید

لاران

وانان

43

مسجد نور

لاران

وانان

44

سیدالشهداء

لاران

وانان

45

جامع

لاران

وانان

46

ابوالفضل

لاران

وانان

47

امام سجاد

لاران

اسدآباد

48

جامع

لاران

اسدآباد

49

ابوالفضل

لاران

هارونی

50

امام حسن

لاران

هارونی

51

جامع

لاران

هارونی

52

چهارده معصوم

لاران

هارونی

53

صاحب الزمان

لاران

هارونی

54

مسجد وحسینیه شهدا

لاران

هارونی

55

جامع

لاران

آقبلاغ

56

جامع

لاران

کتک

57

جامع

لاران

فتح آباد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۴ ، ۱۴:۳۸
مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهار محال وبختیاری

مساجد شهرستان شهرکرد-بخش مرکزی-

ردیف

نام مسجد

بخش

شهر/روستا

1

جامع

مرکزی

شهرکرد

2

ابوالفضل

مرکزی

شهرکرد

3

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

شهرکرد

4

مسجد نو

مرکزی

شهرکرد

5

امام رضا(ع)

مرکزی

شهرکرد

6

مسجد الرضا(ع)

مرکزی

شهرکرد

7

فاطمه زهرا(س)

مرکزی

شهرکرد

8

خاتم الانبیا(ص)

مرکزی

شهرکرد

9

چهارده معصوم

مرکزی

شهرکرد

10

امیرالمومنین(ع)

مرکزی

شهرکرد

11

حضرت رسول(ص) صداوسیمای استان

مرکزی

شهرکرد

12

امام سجاد

مرکزی

شهرکرد

13

امام حسین (ع)

مرکزی

شهرکرد

14

بهشت دو معصوم

مرکزی

شهرکرد

15

علی ابن ابی طالب(ع)

مرکزی

شهرکرد

16

امام حسین (ع)

مرکزی

شهرکرد

17

امام حسن مجتبی (ع)

مرکزی

شهرکرد

18

مسجد النبی(ص)

مرکزی

شهرکرد

19

امام صادق (ع)

مرکزی

شهرکرد

20

جواد الائمه(ع)

مرکزی

شهرکرد

21

شهیدان کاظمی پور

مرکزی

شهرکرد

22

پنج تن آل عبا

مرکزی

شهرکرد

23

سید آقا بزرگ

مرکزی

شهرکرد

24

مسجدوحسینسه اعظم

مرکزی

شهرکرد

25

ابو محمد

مرکزی

شهرکرد

26

حضرت زینب (س)

مرکزی

شهرکرد

27

امام هادی (ع)

مرکزی

شهرکرد

28

امام محمد باقر (ع)

مرکزی

شهرکرد

29

قاسم ابن الحسن(ع)

مرکزی

شهرکرد

30

مصلی امام خمینی (ره)

مرکزی

شهرکرد

31

مسجد بین راهی

مرکزی

شهرکرد

32

مسجد دانشگاه شهرکرد

مرکزی

شهرکرد

33

مسجد دانشگاه ازاد

مرکزی

شهرکرد

34

مسجد دانشگاه علوم پزشکی

مرکزی

شهرکرد

35

امام حسن (ع)

مرکزی

شهرکرد

36

چهارده معصوم

مرکزی

شهرکرد

37

جامع

مرکزی

شهرکرد

38

امیرالمومنین

مرکزی

شهرکرد

39

حاج زینل

مرکزی

شهرکرد

40

ابوالفضل

مرکزی

شهرکرد

41

امام حسین (ع)

مرکزی

شهرکرد

42

جامع

مرکزی

شهرکرد

43

جامع

مرکزی

شهرکرد

44

مسجد اعظم

مرکزی

شهرکرد

45

فاطمیه

مرکزی

شهرکرد

46

مسجد کار خانه قند

مرکزی

شهرکرد

47

علی ابن ابی طالب

مرکزی

کیان

48

جامع

مرکزی

کیان

49

مسجدالنبی

مرکزی

کیان

50

امام حسین (ع)

مرکزی

کیان

51

مسجد وحسینیه ابوالفضل

مرکزی

کیان

52

امام حسن مجتبی (ع)

مرکزی

کیان

53

ولی عصر (عج)

مرکزی

هفشجان

54

زین العابدین

مرکزی

هفشجان

55

قدس

مرکزی

هفشجان

56

امام رضا (ع)

مرکزی

هفشجان

57

امام صادق  (ع)

مرکزی

هفشجان

58

امام حسین (ع)

مرکزی

هفشجان

59

رسول ا...

مرکزی

هفشجان

60

مسجد وحسینیه ثاراله

مرکزی

هفشجان

61

ابوالفضل (ع)

مرکزی

هفشجان

62

جامع

مرکزی

هفشجان

63

فاطمیه

مرکزی

طاقانک

64

صاحب الزمان (عج)

مرکزی

طاقانک

65

جامع

مرکزی

طاقانک

66

ابوالفضل (ع)

مرکزی

طاقانک

67

مسجد النبی

مرکزی

طاقانک

68

سادات

مرکزی

طاقانک

69

موسی بن جعفر

مرکزی

نافچ

70

صاحب الزمان

مرکزی

نافچ

71

چهارده معصوم

مرکزی

نافچ

72

جامع

مرکزی

نافچ

73

امام حسین(ع)

مرکزی

نافچ

74

مسجد وحسینیه اعظم

مرکزی

نافچ

75

مسجد ابوالفضل

مرکزی

هرچگان

76

امام حسین (ع)

مرکزی

هرچگان

77

جامع

مرکزی

هرچگان

78

کربلایی ها

مرکزی

هرچگان

79

پنج تن (ع)

مرکزی

ارجنک

80

سیدالشهداء

مرکزی

ارجنک

81

جامع صاحب الزمان(عج)

مرکزی

ارجنک

82

فاطمه زهرا

مرکزی

ارجنک

83

صاحب الزمان

مرکزی

پیربلوط

84

فاطمه الزهرا(س)

مرکزی

پیربلوط

85

جامع

مرکزی

پیربلوط

86

موسی الرضا

مرکزی

پیربلوط

87

ابوالفضل

مرکزی

کاکلک

88

جامع

مرکزی

کاکلک

89

امام حسین (ع)

مرکزی

کاکلک

90

ابوالفضل

مرکزی

نوآباد

91

جامع

مرکزی

نوآباد

92

ابوالفضل

مرکزی

سیرک

93

ابوالفضل

مرکزی

شمس آباد

94

جامع

مرکزی

شمس آباد

95

جامع

مرکزی

بهرام آباد

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۴ ، ۱۴:۳۲
مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهار محال وبختیاری