مرکز رسیدگی به امور مساجد

استان چهار محال وبختیاری

۱ مطلب با موضوع «مساجد استان :: شهرستان کیار» ثبت شده است

مساجد شهرستان کیار

ردیف

مسجد

بخش

شهر /روستا

1

ابوالفضل(ع)

مرکزی

شلمزار

2

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

شلمزار

3

امام حسین (ع)

مرکزی

شلمزار

4

امام صادق (ع)

مرکزی

دستنا

5

جامع

مرکزی

دستنا

6

ابوالفضل(ع)

مرکزی

دستنا

7

فاطمه الزهرا(س)

مرکزی

سر تشنیز

8

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

سر تشنیز

9

ابوالفضل(ع)

مرکزی

سر تشنیز

10

ابوالفضل(ع)

مرکزی

خراجی

11

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

خراجی

12

چهارده معصوم

مرکزی

خراجی

13

ابوالفضل(ع)

مرکزی

دزک

14

امام حسین (ع)

مرکزی

دزک

15

امام حسن (ع)

مرکزی

دزک

16

سادات

مرکزی

دزک

17

مصلی

مرکزی

گهرو

18

امام حسین (ع)

مرکزی

گهرو

19

محمد رسوال اله

مرکزی

گهرو

20

جامع

مرکزی

گهرو

21

علی ابن ابیطالب

مرکزی

گهرو

22

ابوالفضل(ع) 1

مرکزی

گهرو

23

قمر بنی هاشم(ابوالفضل2)

مرکزی

گهرو

24

امام حسین(ع)

مرکزی

قلعه تک

25

ابوالفضل(ع)

مرکزی

قلعه تک

26

جامع

مرکزی

قلعه تک

27

مسجد جامع

مرکزی

سلم

28

چهارده معصوم

مرکزی

سلم

29

ابوالفضل(ع)

مرکزی

موسی آباد

30

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

موسی آباد

31

ابوالفضل (ع)

مرکزی

جعفر آباد

32

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

جعفر آباد

33

امام حسین (ع)

مرکزی

تشنیز

34

فاطمه الزهرا(س)

مرکزی

تشنیز

35

ابوالفضل(ع)

مرکزی

تشنیز

36

جامع (ابوالفضل)

مرکزی

امیر آباد

37

امام رضا(ع)

مرکزی

امیر آباد

38

الزهرا(س)

مرکزی

حاجی آباد

39

امام حسین (ع)

مرکزی

قلعه ممکا

40

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

قلعه ممکا

41

امام خمینی (ره)

مرکزی

زوردگان

42

امام جعفر صادق (ع)

مرکزی

قلعه سلیم

43

جامع

مرکزی

گشنیز جان

44

محمد رسول ا...

مرکزی

جهمان

45

جامع

ناغان

ناغان

46

ابوالفضل العباس(ع)

ناغان

ناغان

47

امیر المومنین(ع)

ناغان

ناغان

48

صاحب الزمان(عج)

ناغان

دم آب

49

امام حسین (ع)

ناغان

جوزستان

50

حضرت مهدی(عج)

ناغان

دره عشق

51

ابوالفضل العباس(ع)

ناغان

باجگیران

52

صاحب الزمان(عج)

ناغان

باجگیران

53

حضرت ابوالفضل(ع)

ناغان

چهراز

54

امام حسین (ع)

ناغان

آبشاران سفلی

55

امام حسین (ع)

ناغان

حیدر اباد

56

محمد رسول ا...(ص)

ناغان

حیدر اباد

57

ابوالفضل(ع)

ناغان

برنجگان

58

امام خمینی(ره)

ناغان

دوپلان

59

ابوالفضل العباس(ع)

ناغان

دره یاس

60

ابوالفضل العباس(ع)

ناغان

رحیم اباد

61

امام رضا(ع)

ناغان

سررک

62

امام حسین (ع)

ناغان

معدن

63

صاحب الزمان (عج)

ناغان

معدن

64

صاحب الزمان (عج)

ناغان

بر مرده

65

شهید هاشمی

ناغان

جغدان

66

صاحب الزمان(عج)

ناغان

دهنو

67

امام حسین(ع)

ناغان

ده کهنه

68

امام حسن عسکری (ع)

ناغان

کل کله

69

امام حسین(ع)

ناغان

دره بید

70

 

ناغان

گوشه

71

امام حسین(ع)

ناغان

چار طاق

72

امام حسن (ع)

ناغان

دورک اناری

73

امام حسین(ع)

ناغان

دورک اناری

74

ابوالفضل(ع)

ناغان

گل سفید

75

صالحان

ناغان

فیروز آباد

76

ابوالفضل(ع)

ناغان

آبشاران علیا

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۴ ، ۱۵:۲۰
مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهار محال وبختیاری