مرکز رسیدگی به امور مساجد

استان چهار محال وبختیاری

۱ مطلب با موضوع «مساجد استان :: شهرستان کوهرنگ» ثبت شده است


مساجد شهرستان کوهرنگ

ردیف

مسجد

بخش

شهر /روستا

1

جامع

مرکزی

چلگرد

2

محمد رسول الله(ص)

مرکزی

چلگرد

3

حضرت ابو الفضل(ع)

مرکزی

نادر آباد

4

امام رضا (ع)

مرکزی

دهنوی علیا

5

موسی بن جعفر(ع)

مرکزی

دهنو علیا

6

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

حیدر آباد کنارمیهه

7

صاحب الزمان (عج)

مرکزی

نعل اشکنان سفلی

8

پیامبر اعظم (ص)

مرکزی

نعل اشکنان علیا

9

حضرت ابو الفضل(ع)

مرکزی

قنبر سینی

10

جامع

مرکزی

نصیر آباد

11

امام حسین (ع)

مرکزی

میان رودان

12

حضرت ابو الفضل(ع)

مرکزی

 علی آباددشت زرین

13

امام علی(ع)

مرکزی

علی آباد دشت زرین

14

محمد رسول ا...(ع)

مرکزی

فریدون اباد

15

مسجد شهید سلجوقی

مرکزی

قلعه علی حسین

16

حضرت ابو الفضل(ع)

مرکزی

حیدر آباد کنار جاده

17

امام حسن مجتبی (ع)

مرکزی

کوی شهید بهشتی

18

امام حسین (ع)

مرکزی

شهرک امام حسین(ع)

19

حضرت ابو الفضل(ع)

مرکزی

سیلگاه

20

سید الشهداء(ع)

مرکزی

خونکار آباد

21

حضرت مهدی (عج)

مرکزی

سردار آباد

22

صاحب الزمان (عج)

مرکزی

شیخ علیخان

23

امام حسین (ع)

مرکزی

قباد آباد

24

صاحب الزمان (عج)

مرکزی

قلعه تک

25

امام حسین (ع)

مرکزی

ملک آباد

26

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

موسی آباد

27

امام حسین (ع)

مرکزی

چلگرد شهرک عشایری

28

النبی(ص)

مرکزی

میهه

29

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

غلام آباد (هارس)

30

امام زمان (عج)

مرکزی

فانی آباد

31

حضرت ابوالفضل(ع)

مرکزی

گردو سفلی

32

شهید اسکندری

مرکزی

گردو علیا

33

امیرالمومنین(ع)

مرکزی

مرد خانه

34

امام رضا(ع)

مرکزی

حمزه اباد

35

امام رضا(ع)

مرکزی

چین

36

حضرت ابوالفضل(ع)

مرکزی

خویه

37

حضرت ابوالفضل(ع)

مرکزی

امیر اباد

38

جامع(امیر المومنین(ع)

مرکزی

دیمه

39

حضرت ابراهیم(ع)

مرکزی

بخش آباد علیا

40

صاحب الزمان(عج)

مرکزی

اسمی اباد

41

حضرت ابوالفضل(ع)

مرکزی

دره بید میهه

42

امام حسین (ع)

صمصامی

صمصامی

43

حضرت ابوالفضل(ع)

صمصامی

فخر آباد

44

امام علی(ع)

صمصامی

بهمن آباد

45

صاحب الزمان(عج)

صمصامی

سیاوش آبادچندار

46

امام حسین (ع)

صمصامی

سیاوش آباد گردو

47

امام علی(ع)

صمصامی

دزک سفلی

48

سید علاء الدین حسین

صمصامی

دزک علیا

49

امام رضا(ع)

صمصامی

دره بید

50

صاحب الزمان(عج)

صمصامی

حاجی آباد

51

شهید باقری

صمصامی

مالک آباد

52

الزهرا(س)

صمصامی

باغ الکی

53

امام علی(ع)

صمصامی

سیف آباد

54

امام علی(ع)

صمصامی

علی نقی آباد

55

 

بازفت

چم قلعه

56

سیدالشهدا(ع)(حوزه علمیه)

بازفت

چم قلعه

57

 

بازفت

شهرک تلورد

58

 

بازفت

چمن گلی

59

 

بازفت

حسین اباد

60

 

بازفت

دهناش

61

 

بازفت

میاندوهان علیا

62

 

بازفت

میاندوهان سفلی

63

 

بازفت

لبد سفلی

64

 

بازفت

چبد

65

امام حسین (ع)

بازفت

مورز

66

 

بازفت

ارته

67

 

بازفت

شهرک کوشا

68

صاحب الزمان(عج)

بازفت

گزستان

69

 

بازفت

دورک علیا(مازه رشته)

70

14معصوم

بازفت

دمتنگ تبرک علیا

71

امیرالمومنین(ع)

بازفت

تبرک علیا

72

 

بازفت

تبرک سفلی

73

 

بازفت

مازه سوخته

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ تیر ۹۴ ، ۱۵:۰۸
مرکز رسیدگی به امور مساجد استان چهار محال وبختیاری