مرکز رسیدگی به امور مساجد

استان چهار محال وبختیاری

معرفی اجمالی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان

   1-این مرکز ازتاریخ 92/03/20 با صدور حکم مسئول آن توسط نماینده محترم ولی فقیه دراستان وامام جمعه شهرکرد تأسیس گردید.

    2-دستور العمل مرکز،پس از تشکیل جلسات مشورتی متعدد وبررسی های لازم درتاریخ 92/9/11 درجلسه شورای سیاستگذاری امور مساجد استان مورد تصویب واقع گردید.

    3-اهداف کلی مرکز:

          احیاء وگسترش اندیشه ناب اسلامی،صیانت از ارزشهای رفیع انقلاب اسلامی واحیاء جایگاه مساجد دراسلام به   عنوان مهمترین واصلی ترین پایگاه ،دین ،معنویت ، وتربیت اسلامی

  4-برنامه های راهبردی مرکز دریک جمله:

         سیاستگذاری ،ساماندهی،حمایت ونظارت برکلیه فعالیت های مساجد ومراکزوابسته به آن